βελονισμός, τεχνικές

Βελονισμός

Είναι μία ιατρική θεραπευτική μέθοδος. Τοποθετούμε λεπτές βελόνες σε διάφορα σημεία του σώματος τα οποία είναι …

… καθορισμένα για κάθε ασθένεια, για 20 λεπτά τις πιο πολλές φορές

Η εισαγωγή των βελονών είναι ανώδυνη, σχεδόν αναιπαίσθητη και αναίμακτη.

Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε περιοχές που μεταφέρουν μηνύματα συγκεκριμένων νεύρων – νευροτόμια στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου και προκαλούν μία φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού.  Αυτή συνήθως είναι η έκλυση ενδογενών ουσιών που διορθώνουν το πρόβλημα που υπάρχει. Αντί δηλαδή να πέρνουμε εξωγενώς ουσίες(τα φάρμακα), διεγείρουμε τον οργανισμό να παράγει τα δικά του .