Προσδιορισμός και θεραπεία του πόνου

Η ένταση του νεύρου είναι πόνος που συμβαίνει επειδή ένα νεύρο συμπιέζεται ή κολλάει στον περιβάλλοντα ιστό του και εμποδίζει