ορθοσωμικές αναπνευστικές τεχνικές

Ορθοσωμικές αναπνευστικές ασκήσεις

Ορθοσωμικές αναπνευστικές ασκήσεις είναι οι ασκήσεις για την σωστή στάση του σώματος, για την αποφυγή τραυματισμών και πόνων στους μύες και τις αρθρώσεις …

σε συνδυασμό με αναπνευστικές ασκήσεις για την διατήρηση της πλαστικότητας και ιδιοδεκτικότητας.

Με τον όρο ορθοσωμικές ανωμαλίες αναφερόμαστε στο σύνολο των διαταραχών που επηρεάζουν την ορθή στάση του σώματος, συνεπώς πρόκειται για παθήσεις της σπονδυλικής στήλης και μόνο.